<BGSOUND SRC="http://www.mierzejewski.biz/expextation.mid" LOOP=INFINITE>
Autoportret w pracowni (ok. 1950)
Dokładna data powstania obrazu jest trudna do ustalenia. Wiadomo tylko,
że powstał przed rokiem 1956.

Autoportret przedstawia twórcę w jego pracowni przy ulicy Filtrowej 83,
na warszawskiej Ochocie.

Obraz został zniszczony przez swojego autora 9 grudnia 1960 roku, w czasie chwilowego załamania psychicznego. Dramaturgii temu wydarzeniu dodał fakt, że praca została pocięta już po zakupieniu jej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Dotychczas uważałam, iż z trzech znanych mi autoportretów Kazimierza Poczmańskiego istnieje tylko jeden, chronologicznie ostatni, namalowany
w 1965 roku. Nieoczekiwanie dla mnie, w maju 2004 na aukcji w Poznaniu pojawił się czwarty autoporteret, o którego istnieniu nie miałam do tego czasu jakichkolwiek informacji.

Inne obrazy:
Portret Henryka Wieniawskiego
Prof. Józef Chałasiński
Prof. Kazimierz. Obrębowicz
Portret dziecka
Robótka na drutach

                     


                     
Calmontiana: Facta Biographica
dr Piotr  Mierzejewski, hr. Calmont

Zastępca Dyrektora Generalnego International Biographical Centre, Cambridge (UK)
Kazimierz Poczmański (1900 - 1982)
Artysta malarz
K.Poczmański - Autoportret
Dzieło prezentowano publicznie po raz ostatni w Warszawie, w auli Politechniki Warszawskiej, w październiku i listopadzie 1960, podczas XV wystawy grupy "Zachęta".
Reprodukcja pochodzi z: "XV Wystawa Artystów Plastyków Grupy
Zachęta. Warszawa. Październik Listopad 1960". ZPAP-CBWA, Warszawa.