PALEONTOLOGIA         PALEOZOOLOGIA        PALEOBOTANIKA        PALEOBIOLOGIA       PALEOEKOLOGIA       PALEOHISTOLOGIA        PALEOFIZJOLOGIA
 
Praptak czyli archeopteryks (Archaeopteryx)
w artystycznej wizji Bolesława Penciaka
 
 
 
Bolesław Penciak: "Archeopteryks". Druk naturalny. Wymiary: 69 x 56 cm
 
----------Bolesław Penciak, artysta-grafik z Warszawy, podczas I Festiwalu Sztuk Pięknych w
Warszawie w roku 1966 eksponował w Galerii Sztuki MDM swoją grafikę zatytułowaną
"Archeopteryks". Była to artystyczna wizja skamieniałych szczątków praptaka (
Archaeopteryx),
zachowanych na powierzchni późnojurajskich łupków z Solnhofen w Bawarii. Grafika ta wykonana zostałą
techniką, którą twórca określił jako
druk naturalny.

---------Prezentowana tu reprodukcja pochodzi z katalogu "Festiwal Sztuk Pięknych. Warszawa 1966",
wydanego nakładem Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
Bolesław Penciak
 
 
_______________________________________________________________________

- FACTA PALAEONTOLOGICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont